Adam Kupka - Analiza Biznesowa IT

Optymalizacja i ciągłe doskonalnie

Kaizen, Lean IT, Six Sigma, ITIL, Project Management

Kontakt: adam.kupka@adamkupka.com
2015 © Adam Kupka